Barta Gergely Szóló- és kamaraművei

1. MEGKÉSETT MONÓDIÁK (ea.: Siklósi Kristóf – fuvola, Forgó Benjámin – zongora)

A monódia szó szerinti jelentése: egy hang, egyszólamú ének. Tágabb értelemben a 17. század elejének hangszerkíséretes szóló énekdarabjait jelöli. A darab címe egyrészt erre utal – mivel négy tételéből háromban a fuvola, egyben pedig a zongora „énekel” végig egy-egy gregorián dallamot – másrészt Kodály Megkésett melódiák című dalciklusára, melyben Kodály klasszikus magyar költők szövegeinek megzenésítésével azt a dalkultúrát próbálta pótolni, ami e költők idejében még nem létezett.

A Megkésett monódiák tételei: I. Sanctus II. Sequentia III. Hymnus IV. Benedicamus

2. HÁZIOLTÁR (ea.: Forgó Benjámin – zongora)
A 12 karakterdarabból álló zongoraciklus 2018-ban keletkezett, bemutatója a Budapest Music Center-ben volt. Tételeinek többsége 16-17. századi népénekek dallamára épül. Egyes tételeinek a címe is a feldolgozott népének szövegéből származik.
A Házioltár tételei: I. Háromságos induló II. Úrtól tanult imádság III. „Elmerülni ne hagyd kicsiny hajódat” IV. Visszhangzatok V. „Akármint halásszon az ördög utánad” VI. Valse triste (Neumark-waltz) VII. „Kereszteden kereslek” VIII. „Siess minket megsegíteni” IX. „Pokol ajtaja reánk nyíla” X. Contrapunto alla mente(Rögtönzött ellenpont) XI. „Esztendeiglen eltitkolt” XII. Toccata 150

3. ANTIHONAE FINALES (ea.: Lak Zsuzsanna Katalin, Lénárt Linda, Lak Ferenc, Orbán Domonkos – ének)
A négyszólamú tételekből álló sorozat időszaki Mária- antifónákat és alternatív Mária-antifónákat tartalmaz. Tételeinek valamennyi szólama az adott antifóna gregorián dallamát viszi végig. A darabot a Lak Ferenc vezette Cantus Aptus énekegyüttes mutatta be 2015- ben.

4. SPLENDIDIOR CUNCTIS ASTRIS (ea.: Asztalos Dorottya – cselló, a szerző – orgona)
A mű eredetileg harsonára és orgonára íródott 2004- ben, eredeti hangszerelésében azonban sosem szólalt meg, mert megrendelője elállt a bemutatótól. Cselló+orgona változatának bemutatója a Zeneakadémia Nagytermében volt a Nyitott kapuk napja keretében. Ez a változat a basszusklarinét+orgona változattal együtt számos alkalommal hallható volt azóta. A darab Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének Magnificat antifónájára (O Crux, splendidior cunctis astris) épül, címe is erre a gregorián tételre utal. A gregorián antifóna szövege magyarul: Ó Kereszt, minden csillagnál ragyogóbb, az egész világnál dicsőbb, embereknek nagyon szeretett, mindeneknél szentebb, mely egyedül voltál méltó a világ üdvét hordozni. Ó dicsőséges kereszt, ó imádandó kereszt, ó drágalátos fa és csodálatos jel, mely által a Sátán legyőzetett, és Krisztus vérével az egész világ megváltatott.